Vidutinis atlyginimas (64 mėn.) 1530.19 €
👇 Palygink įmones 👇

Komandos dydis - 708
👇 Palygink įmones 👇

Autorius

2023 kovas

Karjera: Įstaiga tinkamai išnaudoja šiuolaikinius valdymo metodus ir technologijas. Tačiau labai stiprus mikro klimatas, siekimas stebėti kiekvieną darbuotojo atliekamą žingsnį, veiksmą siekiant kontroliuoti. Vadovams reikalingas atsiskaityti minučių, o kartais ir sekundžių tikslumu apie užduočių atlikimo būsena [...]

Autorius

2018 liepa

4

Karjera: Geriau nekelkit kojos į šią įstaigą. Vadovas tragiškas, nesiskaito ir žmonėmis nelaiko. Darbo krūvis sunkus, naujokai ilgai neišdirba [...]

8.5

Karjera: Patekimas į institucija nėra lengvas. Darbo pokalbis fokusuojasi į gerą įstatymų išmanymą, todėl reikia neblogai padirbėti, kad pereiti darbo pokalbį. Įsidarbinus darbas yra įdomus, yra nemažai apmokymų, kadangi vertinti, ar [...]

Autorius

2014 spalis

9.3

Karjera: Įstaiga aukšto lygio, patalpos, darbo bei poilsio priemonės ir darbuotojai atrenkami kruopščiai ir stengiamasi išlaikyti aukštus standartus. Darbas reikalauja pas [...]

Valdymas: Valdžios hierarchija teisinga ir aiški. Įmonė turi aiškias taisykles, strategiją ir veiklos planus. Ir įstaigos ir skyrių valdžia suinteresuota kokybišku darb [...]

Pinigai: Atlyginimas mokamas 100% laiku, alga tikrai geresnė nei vidutinė ir tiesiogiai priklausom [...]

Vidutinis atlyginimas (64 mėn.) 1530.19 €
👇 Palygink įmones 👇

Komandos dydis - 708
👇 Palygink įmones 👇

Veiklos kodas: 841300

Veiklos rūšis: Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją organizuoti

KARJEROS REITINGAS

REMIANTIS 4 DARBUOTOJŲ ATSAKYMAIS Į 38 KLAUSIMUS

DARBAS
VALDYMAS
PINIGAI
Darbo [...]
+ + + +
Valdžia [...]
+ + + +
Pinigai [...]
+ + + +

KATEGORIJOS

APIE

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) – vienintelė akredituota institucija, administruojanti paramos priemones žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei.

Pagrindiniai NMA uždaviniai:
administruoti valstybės ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos lėšas žemės ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei ir užtikrinti jų naudojimo kontrolę;
įgyvendinti žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei skirtas paramos priemones;
užtikrinti ES paramos lėšų žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei administravimo sistemos sukūrimą;
dalyvauti diegiant integruotą administravimo ir kontrolės sistemą;
dalyvauti diegiant ir įgyvendinant ES Bendrosios žemės ūkio politikos priemonių administravimo sistemą;
rengti ataskaitas apie panaudotas valstybės biudžeto ir ES lėšas ir teikti šias ataskaitas Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai bei kitoms institucijoms.

TINKLALAPIS